AlteonViz

Header background

Det du finner på denne siden blei snekra sammen for å forsøke å visualisere konfigurasjonen på Alteon lastdelere. Alteon lastdeler heter nå offisielt Nortel Application Switcher, men i tillegg til å være et langt navn, så veit flere hva du snakker om hvis du omtaler dem som Alteon. Derfor navnet AlteonViz.

Konfigurasjonsfiler fra 2000 og 3000 serien samt eldre lastdelere som AD3 og AD4 er støtta, men kun et begrensa utvalg av funksjonene blir visualisert. Det er mange begrensninger. Noen av dem nedenfor er lista opp nedenfor, men du vil sikkert finne mange andre også happy smiley

  • Det er utelukkende lastdelings-funksjonene som blir visualisert. VLAN, IP interface, ruting protokoller etc vises ikke
  • Lastdeling vha. redirect filtre vises bare delvis (Grupper med tilhørende real-servere)
  • Lastdeling basert på strenger, HTTP headere etc vises ikke
  • Global lastdeling vises ikke
  • Konfigurasjoner der mange tjenester benytter samme gruppe, eller der mange grupper benytter de samme real-serverne kan gi rotete og uoversiktlige diagrammer

Tjenesten benytter et CGI script skrevet i perl som leser Alteon config-filer og genererer output som mates inn i Graphviz for visualisering. Graphviz støtter mange forskjellige formater og noen av dem er det mulig å velge nedenfor. Hvis du savner et format som støttes av Graphviz så kan du velge dot som format og kjøre Graphviz på din egen maskin med parametrene du måtte ønske. SVG og PostScript gir helt klart de peneste resultatene og med SVG er det i tillegg mulig å etterbehandle resultatet. Vær oppmerksom på at enkelte browsere kan ha problemer med å vise SVG. Opera for Linux og Mac fungerer bra og det samme gjør Firefox for Linux.

Hvis du av hensyn til sikkerhet eller andre årsaker ikke ønsker å benytte en web tjeneste kan du bruke
alteon2dot.pl sammen med GrapViz. Bruk f.eks alteon2dot.pl < alteon.cfg | dot -Tsvg > alteon.svg for å generere SVG output.

Fargekombinasjonene er hentet fra ColorBrewer

Har du kommentarer eller forslag til forbedringer, så send dem gjerne til alteonviz@vinkelsliper.net


Alteon config:
Output format: PNG JPEG SVG SVG source PostScript dot