26 fots Furuholmen tur-runabout

Header background

Som med så mange andre ting var det å bli båteier en nokså tilfeldig affære. Interessen for gamle motorbåter hadde vært der i mange år, men når båten først ble kjøpt var det hele ikke spesielt planlagt.

Via en bekjent ble broren min Jørgen og undertegnede tipset om en gammel plattgatter som skulle ligge i et av båtskurene på Holmen Yachtværft. Eieren var en kollega av vår bekjent som hadde overtatt båten noen år tidligere for at den ikke skulle ende sine dager på bålet. På grunn av familieliv ble det imidlertid ikke mye tid igjen til båtpuss, derfor skulle den nå selges. I følge selger dreide det seg om en 27 fots Furuholmen båt fra 1939, muligens bygget hos Berg Olsen i Tønsberg. Ved inspeksjon av båten ble det fort klart at den var til dels kraftig bygd om med et overbygg som ikke var spesielt vellykket. Skroget derimot hadde riktig lekre linjer og så ut til å være i god stand. Prisen på båten var det heller ikke noe å si på så et eierskifte ble avtalt. Dette var i juni 2000.

Båten ved overtagelsen - Størrelse 190 KB
Båten, sånn den så ut ved overtagelsen

Båtens historie er noe uklar, men forrige eier kunne huske den fra -60 tallet på Hvaler. Den var allerede da blitt bygget om med det overbygget båten hadde ved overtagelsen. En del år senere hadde han overtatt båten etter at den halvveis sank ved brygga. En del reparasjoner ble gjort etter dette. Det ble bl.a. byttet ut noen bordganger bak på babord side og stevnen ble skiftet. Grunnet råte hadde akterspeilet blitt byttet og 10 cm av hekken kappet bort. Overbygget hadde han derimot ingen planer om å gjøre noe med.

Motoren som var satt i var en marinisert Mercedes diesel bilmotor på 65 Hk, en motor som fysisk sett var alt for stor. Dette førte til at motorkassa var like høy som ripa på båten og bredden gjorde at det ble ganske trangt i det slanke skroget.


I skuret på Holmen Yachtværft - Størrelse 301 KB
Ferdig ribbet i skuret på Holmen Yachtværft

Arbeidet på båten staret like etter overtagelsen. Etter at alt løst rot og skrot ble ryddet ut, satte vi saga i overbygget. Dekket som var i oregon pine var sidestiftet og hadde fått store svarte ringer rundt festene, det ble derfor bestemt at det måtte byttes. Dekket ble revet av og skroget skrapt og slipt ned. Slik gikk den første sommeren . Året etter ble det gjort relativt lite, men underlaget for nytt dekk i form av 12mm kryssfiner ble lagt. 6mm tykke mahogny dekk- staver ble også kjøpt inn. Denne sommeren ble båten også flyttet fra båtskuret og plassert utendørs under pressening. Dette begrenset mulighetene til å jobbe til dager med tålig bra vær og temperatur.

Våren 2002 innså vi at skulle båten noen gang bli ferdig måtte det jobbes mer en bare i helgene. Turene til Holmen Yachtværft ble hyppigere og vi kom et godt stykke videre. Mye av tiden denne sommeren gikk med til å få skroget ferdig. Det ble trutnet med våte matter før det ble mettet med Owatrol D1. Båten er bygget med oregon pine på eike spant med 3 ribber mellom vær spant. En god del av ribbene var brukket. På hver side av bruddene ble det fjernet ca 5-10 cm av ribbene og laget et skrått snitt. Deretter ble det skjøtet inn nye ribber ved å laminere 7-8 lag med vannfast kryssfiner i bjerk. Denne kryssfineren er 2 mm tykk og består av 5 lag. De ble laminert rett i båtsiden og midlertidig festet med gjennomgående maskinskruer i de gamle naglehullene. Laminatene ble limt med epoxy. Etter at limet var tørt ble hullene boret opp nye kobbernagler satt inn. Skroget ble også sparklet slipt og grunnet.


Baugbilde - Størrelse 201 KB
Forfatteren monterer hjørneskap

Høsten 2002 ble båten igjen flyttet, denne gangen til teltet til Dag Basma (nå Morild Marin) i Asker. Dette gjorde at det ble mulig å jobbe med båten mer eller mindre året rundt. I løpet av vinteren ble nye dekkslister lagt og ved påsketider begynte arbeidet med de nye vindskjermene. Parallelt med denne jobbe er det også blitt gjort en del med interiøret i den forreste delen av båten. Bl.a. er det blitt bygget et nytt hjørneskap da dette manglet. Opprinnelig har det vært sidemontert styrepinne i båten. Trinsa på styrepinnen hadde en utveksling på nesten 1:1 i forhold til trinsa på rorakslingen, noe som vi fant ut at var upraktisk. På tegningene fra jeg fant på Sjøfartsmuseet var det vist et styre arrangement med bilratt. Det er dette systemet som vil bli brukt.


Interiør - Størrelse 1.9 MB
I teltet til Dag Basma

En Ford Sjøbjørn bensinmotor ble kjøpt på Holmen Yachtværft i romjula 2002. Dette er en 4 sylindret sideventilert motor på 50 Hk. Volumet er på 3,2 L så det bør være et bra dreiemoment i den. I utgangspunktet er dette en svensk marinisert B-Ford motor (noe forbedret A-Ford motor). Den er lav og ikke alt for bred, så motorkassa ikke blir alt for stor. Motoren så ikke spesielt pen ut utvendig så vi bestemte oss for å demontere den for å sjekke den innvendige tilstanden. Heldigvis var innmaten i særdeles god stand så her ble ingenting gjort. Alle deler ble gjort rene og lakket i tillegg til at en del slitedeler og alle pakninger er blitt byttet. Forhåpentligvis vil motoren bli startet opp i løpet av høsten.

Det som står igjen av arbeid med båten er nye dørker med tilhørende bjelker, deler av interiøret, nye fenderlister og akterspeilet skal fineres med mahogny. I tillegg til dette skal alt av tekniske installasjoner lages nytt. Finish arbeidet gjenstår også. Forhåpentligvis blir båten sjøsatt våren 2004.

Fra Motorbåten nr.2 1937 - Størrelse 179 KB
Fra bladet Motorbåten nr.2 1937

Som de fleste andre ønsker vi også å vite mest mulig om båtens historie. Sålangt har jeg ikke funnet noe om tidligere eiere, men en del mulig bakgrunns stoff har jeg klart å spore opp.

Ved oppmåling viste det seg at båten var 26 fot lang og ikke 27 som det sto i papirene. Jakten på mer informasjon startet på biblioteket til Norsk Sjøfartsmuseum. I arkivet over Furuholmens tegninger fant jeg bare noen få aktuelle kandidater hvorav de fleste utelukket seg selv. Til slutt satt jeg igjen med en tegning av en 25 fots tur runabout datert i 1936. På tegningen er det notert for hånd at den er for både 25 og 26 fots lengde. Den samme tegningen var også gjengitt i NNNN nummeret av Motorbåten.

Mer informasjon fant jeg ikke før CMBs matrikkel kom ut våren 2002. Her fant jeg bilde av Kari, en 25 fots Furuholmen båt bygget hos Berg Olsen for Folkemuseet, som en lotterigevinst. Var det mulig at båten vi hadde kjøpt også har vært loddet ut for Folkemuseet?

Lotteri-plakat - Størrelse 221 KB
Kilde: Norsk Folkemuseum

Noe endelig svar vet jeg ikke om vi noen gang får, men hvis vi ser i byggelistene til Berg Olsen, som er gjengitt i matrikkelen, finner vi følgende: I perioden 1937-39 ble det i alt bygget 8 tur runabouts for Folkemuseet. De første var 25 fot lange men ble senere endret til 26 fot. Dette førte til at jeg kontaktet Folkemuseet for å se hva de eventuelt hadde i sine arkiver. I regnskapsbøkene i perioden 1937-39 fant jeg 7 utbetalinger på Kr 5200 til båtbygger Berg Olsen. I tillegg hadde de reklameplakater for lotteriene, hvor båtens verdi er anslått til Kr 5000. Båten som er avtegnet på disse reklameplakatene ligner unektelig veldig mye på båten vår. Noe bevis er dette selvfølgelig ikke, og vi er svært interesserte i alle opplysninger om båtens historie. Har noen av Motorkrysserens lesere noe å bidra med, så ta gjerne kontakt.Artikkelen ovenfor, skrevet av bror min Anders, stod på trykk i Motorkrysser'n nr 3/2003 med tittel Månedens prosjekt - 26 fots Furuholmen tur-runabout. Artikkelen er litt omarbeida i forhold til originalen.

I ettertid har jeg undra meg over hvordan et blad som kommer ut mindre enn 4 ganger i året kan presentere restaureringen av en båt, som da hadde pågått i 3 år, under denne overskriften! happy smiley