Steggen

Header background

Steggen er en 26 fots Furuholmen tur-runabout som jeg eier sammen med bror min, Anders. Etter å ha vært tørrdokk-redere® i over 6 år blei båten sjøsatt 3. august 2006. Navnet er lånt fra en annen båt som var i familiens eie på midten av 1930-tallet.

Ved søndre Skjærholmene - August 2008
Ved søndre Skjærholmene - August 2008
Last ned i full strørrelse
Ved Steilene - September 2008
Ved Steilene - September 2008
Last ned i full strørrelse

Båten har vært presentert i medlemsbladet til CMB i to omganger. På disse sidene finner du en litt omarbeidet presentasjon av artikkelen Månedens Prosjekt fra Motorkrysser'n nr 3/2003. En versjon av "Steggen" - en oppdatering fra Motorkrysser'n nr 2/2006 kommer seinere.

Du kan også lese og se på bilder fra første sesong på vannet og noen bilder fra restaureringen i tillegg til informasjon om motoren og det elektriske anlegget.